Dagsorden til Sundhedsstyregruppens møde den 7. maj 2020 er nu tilgængelig.