Sundhedsstyregruppen er det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet. Sundhedsstyregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsstyregruppen vil endvidere behandle sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning herunder skalering og udbredelse af initiativer.

Sundhedsstyregruppen forbereder sager til Sundhedskoordinationsudvalget og fungerer endvidere som bestyrelse for Folkesundhed i Midten. Sundhedsstyregruppen kan udpeges til fx programledelse for udvalgte fælles initiativer.

Sundhedsstyregruppen følger løbende sundhedsaftalens implementering i forhold til opfyldelse af de mål, som er fastsat i sundhedsaftalen.

Medlemmer:
1 kommunaldirektør (medformand)
5 direktører fra kommunerne
Formand og næstformand for PLO Midtjylland
Regionsdirektør Region Midtjylland (medformand)
9 hospitalsledelsesrepræsentanter fra akuthospitaler, psykiatri, præhospitalet Region Midtjylland
Vicedirektør Koncern Kvalitet Region Midtjylland
Kontorchef Sundhedsplanlægning Region Midtjylland
Sekretærer fra kommuner og region.

Sundhedsstyregruppen mødes 6 gange om året. Alle klynger er repræsenteret i Sundhedsstyregruppen. 

Sundhedskoordinationsudvalget, som er et politisk udvalg, har som sin primære opgave at fremme samarbejdet mellem region og kommuner. Kom videre til Sundhedskoordinationsudvalgets side

Referater, oplæg mm. fra møderne i Sundhedsstyregruppen kan ses under fanen Dagsordner og referater fra Sundhedsstyregruppen.

 

Kommissorium

Forretningsorden

Bilag til forretningsorden

 

Mødeplan 2022:

9. februar

21.-22. april (døgnseminar)

5. maj

15. september

14. oktober (temadag)

10. november