Sundhedsstyregruppen er det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet. Sundhedsstyregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsstyregruppen vil endvidere behandle sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning herunder skalering og udbredelse af initiativer.

Sundhedsstyregruppen forbereder sager til Sundhedskoordinationsudvalget og fungerer endvidere som bestyrelse for Folkesundhed i Midten. Sundhedsstyregruppen kan udpeges til fx programledelse for udvalgte fælles initiativer.

Sundhedsstyregruppen følger løbende sundhedsaftalens implementering i forhold til opfyldelse af de mål, som er fastsat i sundhedsaftalen.

Medlemmer:
6 direktører fra kommunerne (KOSU-medlemmerne)
1 kommunaldirektør (medformand)
6 hospitalsledelsesrepræsentanter fra Region Midtjylland
Formand for PLO
Næstformand for PLO
Koncerndirektør Region Midtjylland (medformand)
Vicedirektør Region Midtjylland, Koncern Kvalitet
Kontorchef, Region Midtjylland, Sundhedsplanlægning
Sekretærer fra kommuner og region.

Sundhedsstyregruppen mødes 4-5 gange om året. Alle klynger inklusiv psykiatrien er repræsenteret i Sundhedsstyregruppen. 

Sundhedskoordinationsudvalget, som er et politisk udvalg, har som sin primære opgave at fremme samarbejdet mellem region og kommuner. På dette link kan du komme videre til Sundhedskoordinationsudvalgets side. 

Referater, oplæg mm. fra møderne i Sundhedsstyregruppen kan ses under fanen Dagsordner og referater fra Sundhedsstyregruppen.

 

Kommissorium

Forretningsorden

Bilag til forretningsorden

 

Mødeplan 2021:

15. november

13. september

10. maj

26. marts

26. februar 

3. februar 

18. januar

11. januar