Hospitalerne i Region Midtjylland har forbedret brugen af Fælles Medicinkort (FMK) med 10-25 pct. Den øgede brug af medicinkortet kommer først og fremmest efter en opdatering af regionens version af systemet i november sidste år, som gjorde FMK lettere at bruge.

- Det er rigtig glædeligt for patientsikkerheden, at vi har øget vores brug af FMK, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægelig direktør på Regionshospitalet Horsens og engageret i regionens arbejde med patientsikkerhed.

Han pointerer, at en høj grad af ajourføring er en forudsætning for, at systemet giver mening hos alle parter: borgerne selv, kommunale brugere, de praktiserende læger og selvfølgelig også hospitalerne.

Arbejdet fortsætter

Også systemejer for FMK i Region Midtjylland, hospitalsdirektør ved Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, glæder sig over fremgangen.

- 10-25 pct. forbedring er et væsentligt løft. Men jeg er godt klar over, at vi endnu ikke er i mål. Derfor fortsætter vi arbejdet med at få alle afdelinger til at komme op på målet om 90 pct. ajourførte medicinkort, siger han.

Hospitalernes gennemsnitlige målopfyldelse ligger i øjeblikket omkring 80 pct.

- Jeg synes, det er ret flot at vi har forbedret os fra ca. 50 til en gennemsnitlig målopfyldelse på næsten 80 pct. Det overbeviser mig om, at vi nok skal nå vores mål, siger Gert Sørensen.

Ambulatorierne skal med

Tallene for brug af FMK gælder kun indlagte patienter. Det har da også været de indlagte patienter, der har været fokus på i første omgang.

Men med den større brugervenlighed, som opdateringen i november gav, er der nu fokus på, at også ambulatorierne ajourfører medicinkortet.

I øjeblikket kan regionen ikke levere data for ambulatoriernes brug af FMK, så de kan følge med i hvordan det går med deres brug af FMK. Det skyldes, at ambulatoriernes brug skal registreres på anden vis. En teknisk løsning er planlagt til at komme i løbet af efteråret 2016.

Udsnit fra visning på "BI-portalen". Udsnittet viser udviklingen i hospitalernes brug af FMK for indlagte patienter i perioden 26. oktober 2015 - 24. april 2016.

Fakta                                                                                                                                    

  • Fælles Medicinkort er kaldt et af de vigtigste initiativer for at styrke patientsikkerheden.
  • 1/3 af utilsigtede hændelser i Region Midtjylland har medicinering som hovedårsag
  • På landsplan udgør medicinering og væsker mellem 23 og 66 pct. af de utilsigtede hændelser, alt efter sektor.*
  • Med Fælles Medicinkort har alle væsentlige aktører adgang til opdateret viden om patientens medicin. Dvs. patienten selv, sundhedspersonale på hospitaler og i kommunerne samt patientens praktiserende læge.
  • Hvis medicinkortet er korrekt opdateret kan det forebygge medicinerings-fejl.

Følg udviklingen i hospitalernes brug af FMK på sundhedsaftalens hjemmeside: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/projekter/falles-medicinkort-fmk/