Det lokale samarbejde om sundhedsaftalerne er organiseret i klynger, hvor de nærliggende kommuner, hospitaler og almen praksis mødes. Klyngerne dækker både somatik og psykiatri.

Referater fra klyngemøderne.

Du kan læse om organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet.