Aarhusklyngen består af Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Region Midt, Aarhus Kommune og Samsø Kommune samt praktiserende læger.

I Aarhusklyngen samarbejder vi om forløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis. Det gør vi ud fra Sundhedsaftalen og de tilhørende samarbejdsaftaler, og vores fælles principper i Aarhusklyngen.

Se organisationsdiagram, deltagere og fælles principper i Kommissorium for Aarhusklyngen her

Ved behov for kontakt kan man henvende sig her: