På denne side finder du samarbejdsaftaler for udvalgte patientgrupper, som kommunerne og regionen har indgået. 

Forløbsprogrammer:

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for hjertesygdom

Forløbsprogram for KOL

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for type 2 diabetes

 

Indlæggelse og udskrivning:

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring

Samarbejdsaftale om børn og unge med erhvervet hjerneskade

Samarbejdsaftale om cerebral parese

Samarbejdsaftale om demens

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne

Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering

Samarbejdsaftale om ledsagelse

Samarbejdsaftale om palliation

Samarbejdsaftale om posedialyse

Samarbejdsaftale om respirationsområdet

Samarbejdsaftale om stomi

Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer

Samarbejdsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade

Aftale om opfølgende hjemmebesøg

 

Elektronisk kommunikation:

Aftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehusstandarder

Samarbejdsaftale om elektroniske henvisninger

Samarbejdsaftale om korrespondancebreve

 

Psykiatri:

Samarbejdsaftale om oligofrenipsykiatri

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge

Samarbejdsaftale om børn og unge i psykisk mistrivsel

 

Telemedicin:

Samarbejdsaftale om fælles servicecenter for telesundhed

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering

 

Forebyggelse:

Samarbejdsaftale om familieambulatorium

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide 

Samarbejdsaftale vedr. børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier

Samarbejdsaftale om rygestopindsats

Partnerskabsaftale for tobaksfri ungdomsuddannelser

Intentionspapir Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland

 

COVID-19:

Samarbejdsaftale om systematisk test for COVID-19 af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen