Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet Midtvejsstatus på Sundhedsaftalen samt prioriteret hvad, der skal arbejdes med i den sidste halvdel af sundhedsaftaleperioden.

Midtvejsstatus, Sundhedsaftalen 2019-2023

Prioritering for anden halvdel af sundhedsaftaleperioden

Oversigt over initiativer under sundhedsaftalen 2019-2023

Kommunikationspakke

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 30. april 2019 Sundhedsaftalen 2019-2023. 

Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt i regionsrådet og byrådene og gældende fra 1. juli 2019.

Forside Sundhedsaftalen juli 2019

 

Høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-2023 blev den 4. januar 2019 sendt til høringsparterne på denne liste: Høringsparter med dette høringsbrev.
Alle interesserede har mulighed for at afgive høringssvar, der sendes til funktionspostkassen. Høringsfristen er den 1. marts 2019. Indsendte høringssvar offentliggøres løbende her på siden.

 

Sundhedskoordinationsudvalget er ansvarlig for at udarbejde udkast til en ny sundhedsaftale og understøtte, at regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser kan godkende aftalen. Sundhedskoordinationsudvalget skal i sundhedsaftalen sætte retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og herunder formulere fælles visioner og mål for udviklingen af sundhedsområdet. 
Foreløbig tids- og procesplan 

 

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 
Sundhedskoordinationsudvalget har den 6. juli 2018 udsendt udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende samarbejdsprincipper i den nye sundhedsaftale til politisk drøftelse i region og kommuner med mulighed for at afgive bemærkninger til Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale
Sundhedskoordinationsudvalget udsendte 22. maj 2018 'Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale'. Udvalget har inviteret til bred politisk drøftelse af, hvad vi skal satse på den næste sundhedsaftale.

Forside Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale

 

Program for politisk kickoff på sundhedsaftalen den 12. juni 2018

 

Foranalyse

I efteråret 2017 er der gennemført en foranalyse bestående af

  • en kvalitativ undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og klinikere - se DEFACTUM's rapport "Fortællinger om sektorovergange"
  • dialog med politikere 
  • dialog med klynger, Patientinddragelsesudvalget og faglige organisationer 
  • to administrative tværsektorielle workshops