Der er udviklet en læringsportal, der skal understøtte praksisnær læring og kompetenceudvikling i kommuner indenfor ældreområdet.

Koncept for kompetenceudvikling ift. geriatri, Anbefalinger fra tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland er godkendt i Sundhedsstyregruppen 3. maj 2019.

 

Sundhedsstyregruppen godkendte på sit møde den 16. august 2018 model for rådgivning indenfor geriatri.

 

Geriatrisk rådgivning til kommuner

I tidsrummet kl. 08.00 - 15.00 på hverdage kan telefonisk geriatrisk rådgivning gives på følgende telefonnumre:

Aarhus Universitetshospital
Geriatri

4024 3147

Regionshospitalet Horsens
Klinik for Ældresygdomme

7842 6832

Hospitalsenheden Vest
Ældresygdomme

Mandag, onsdag, fredag: 7843 3603

 

Tirsdag og torsdag: 7843 3847

 

Regionshospitalet Randers
Geriatri

7842 1575

Hospitalsenheden Midt, Regionhospitalet Silkeborg
Klinik for Ældresygdomme under Diagnostisk Center

7841 7446

Hospitalsenheden Midt, Regionhospitalet Viborg
Medicinsk Afdeling

Geriatrisk sygeplejerske Akutafdelingen

Geriatrisk sygeplejerske medicinsk afdeling

Geriatrisk terapeut

 

7844 8039

7844 6642

7844 8195 eller
7844 8196

7844 3888

 

Den praktiserende læge vil i de fleste tilfælde fortsat være den primære indgang til rådgivning. Generelle problemstillinger tages således op med borgerens egen læge.

Ved specifikke problemstillinger i forhold til geriatri for patienter i et geriatrisk forløb kan rådgivning gives af geriatrisk sygeplejerske/terapeut på hospitalet.

Ved rådgivning skal der altid være et cpr. nr. og et samtykke.

 

Praktiserende læger kan også få specialistrådgivning fra hospitalerne om geriatri. Kontaktoplysninger for praktiserende læger findes på www.praksis.dk