Randersklyngen består af Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner, praktiserende læger og praksiskonsulenter.

I Randersklyngen samarbejder vi om forløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis. Det gør vi blandt andet ved sammen at forbedre patientforløb, udvikle nye initiativer og få samarbejdsaftaler mellem hospital, kommuner og praktiserende læger i Region Midtjylland til at virke i praksis.

 

Organisering

Det strategiske samarbejde i Randersklyngen sker via klyngestyregruppen  og styregruppen for Sundhedsstrategisk Ledelse af det nære sundhedsvæsen.

 

Kontaktpersoner Regionshospitalet Randers