Randersklyngen består af Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner, praktiserende læger og praksiskonsulenter, Psykiatrien i Region Midt samt repræsentanter for patienter og pårørende.

I Randersklyngen samarbejder vi om forløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis. Det gør vi blandt andet ved sammen at forbedre patientforløb, udvikle nye initiativer og få samarbejdsaftaler mellem hospital, kommuner og praktiserende læger i Region Midtjylland til at virke i praksis.

 

Organisering

Sekretariat for Randersklyngen:

Sine Møller Sørensen, Regionshospitalet Randers
Tlf. 2133 4244

Stinna Andreasen, Randers Kommune
Tlf. 21830422

Anja Skaarup, Psykiatrien Region Midtjylland
Tlf. 2931 7762